اهل مشهدم آسمانم آبی ست تکه نانی دارم...
ای عاشقان ، ای عاشقان دل را چراغانی کنید          
                                     ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید

معشوق من بگشوده در روی گدای خانه اش            
                                     تا سر کشم من جرعه ای از ساغر و پیمانه اش

بزم است و رقص از تو طرب ، مطرب نوایی ساز کن   
                                     در مقدم او بهترین تصنیف را آواز کن

مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنید            
                                     همچون غلام خانه اش زنجیر در پایم کنید

نوری به چشم دوستان ، خاری به چشم دشمنان
می سوزم از سودای او این شعله را افزون کنید
چندان که خونند در سبو ، از روح و جانم می رود
ای عاشقان از قلب من پیمانه ها پر خون کنید

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مهر 1391ساعت 21:5  توسط سید جلال  |